Girls vs Gangsters (2018)

Title: Girls vs Gangsters
Year: 2018
Rated: N/A
Released: 02 Mar 2018
Runtime: 120 min
Genre: Comedy, Drama
Director: Chun-Chun Wong
Writer: Daryl Doo, Yingyan Hou, Chun-Chun Wong, Shanyu Zheng
Actors: Janine Chun-Ning Chang, Ivy Yi-Han Chen, Tiantian Fan, Elly Nguyen
Plot: N/A
Language: Mandarin
Country: China, Hong Kong
Awards: N/A